Giới trẻ sáng tạo từ văn hóa truyền thống dân tộc

The Deep Sea

Senior Member
Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng, giữ gìn, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển" và "soi đường cho quốc dân đi".

Mượn lời tiền nhân "Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất", Tổng Bí thư đồng tình với quan điểm "Văn hóa còn thì dân tộc còn". Văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc nên mất văn hóa là mất dân tộc.
Chùm bài “Khơi dậy và lan tỏa sức mạnh nội sinh của văn hóa” với 3 bài viết đề cập đến những việc làm sáng tạo để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa - hồn cốt dân tộc trong cuộc sống hiện đại, gia tăng lợi ích kinh tế cho đất nước.
Đặc biệt là đề cao sự tham gia của giới trẻ với cách làm mới mẻ, mang lại góc nhìn mới về văn hóa truyền thống.
Bài 1: Giới trẻ sáng tạo từ vốn văn hóa truyền thống của dân tộc
Người trẻ tuổi thường có những cách nhìn sáng tạo, mới mẻ, độc đáo và dễ thu hút người đồng trang lứa. Đáng quý và trân trọng hơn là họ luôn trân trọng văn hóa dân tộc, tìm nhiều cách phát huy giá trị vốn quý ngàn năm của cha ông. Họ đã góp phần kết nối và làm sống lại nhiều giá trị tưởng chừng như đã mai một, không còn xuất hiện nhiều trong đời sống đương đại một cách hiện đại và dễ hiểu.

...

Chú thích ảnh
Tôn vinh ngày giỗ Tổ sân khấu truyền thống Việt Nam. (Nguồn: Trường ca kịch viện)
Trong số các hoạt động của “Trường ca kịch viện” có thể kể đến triển lãm ở sự kiện chiếu phim “Chạm về nguồn cội” của dự án Espelune tại Hà Nội vào tháng 1/2021. Tại đây, nhóm giới thiệu thông tin về bộ môn tuồng với điểm nhấn là bộ bài “Tuồng tích”- sản phẩm hợp tác với nhóm thiết kế trẻ Marginx và nhận được sự quan tâm của nhiều người, trong đó có cả người nước ngoài.

...

https://thethaovanhoa.vn/van-hoa/gi...a-truyen-thong-dan-toc-n20211226085349422.htm
 
Top