[giotudo44 và đồng bọn] Chú nhớ cháu lắm, Trân Châu...Official


Pạn fải chấp nhận rằg trên đ0j` nàj chúg tak lun lun sẽ đánk mất tkứ j đók...
Vj' dụ nkư sữa bị đổ, lm rơi ti3n`, chia tay ngưj` ju, đoạn tuy3^t. wan hệ pạn pè...
Luk' đók tất kả mọi tkứ đ3^u` trở nên vô nghja~...
Điều duy nhất pạn có thể lm chínk là cố gắg chăm s0c' pản thân thật t0^t'...

Hãy vứt hết tất kả đi, cũng đừng kh0c' nữa...

kí tên: giotudo
TC đã voz thật r tụi bây ==
TC đưa t acc này r (((((
:(
Gió nó thích viết tắt chứ nó ít sài teencode

văn phong thế này sao đủ tư cách được làm clone của Gió, cần đào tạo lại nhé fen