thảo luận Giúp đỡ cài đặt Double VPN (Double Wireguard VPN) (Multi Hop) trên VPS

trojan14

Senior Member
Untitled Diagram.drawio-2.png


Chào các bác, em đang cài đặt Wireguard trên VPS theo sơ đồ sau:

1. Máy khách kết nối đến VPS bằng Wireguard
2. VPS kết nối đến 1 VPS khác (cụ thể là NordVPN) bằng Wireguard

Tức là thay vì em kết nối trực tiếp đến NordVPN thì em kết nối qua trung gian 1 con VPS
Em có đọc được hướng dẫn của 1 người trên reddit và làm theo nhưng không thành công. Cụ thể là máy tính cá nhân em không thể kết nối được mạng https://www.reddit.com/r/WireGuard/comments/q10pti
Nhờ bác nào thử giúp em, em có thể đưa tài khoản VPS để các bác xem cho rõ
 
Top