thắc mắc Giúp em giải ngố về vcore offset

zeref4

Senior Member
Ví dụ em set vcore là 1.25, xong set offset -0.075, theo em hiểu khi set vậy là nó chạy 1.175 khi idle và khi full load thì nó sẽ lên tối đa 1.25.

Nhưng khi em test thì lúc full load sao nó cũng chỉ chạy ở mức 1.175 đến 1.18 vậy mấy bác.

Ngược lại trường hợp em set vcore là 1.175 rồi set offset +0.075 thì nó cũng luôn chạy xung quanh mức 1.25 dù idle hay full load.
 

zymeth199

Đã tốn tiền
Bạn hiểu sai rồi. Có hai cách set vcore là set cố định và offset, offset là khi bạn overclock hoặc underclock bạn tăng giảm từng nấc một rồi chạy benchmark để tìm mức vcore cho máy hoạt động ổn định, cách chỉnh offset là để tiện cho việc thử nghiệm. Khi đã test được mức vcore mong muốn thì nhập số (set cứng ở mức mong muôn), sau đó tuy nhu cầu sử dụng mình lại tiếp tục offset.
 

evilsdark

Đã tốn tiền
Bạn hiểu sai rồi. Có hai cách set vcore là set cố định và offset, offset là khi bạn overclock hoặc underclock bạn tăng giảm từng nấc một rồi chạy benchmark để tìm mức vcore cho máy hoạt động ổn định, cách chỉnh offset là để tiện cho việc thử nghiệm. Khi đã test được mức vcore mong muốn thì nhập số (set cứng ở mức mong muôn), sau đó tuy nhu cầu sử dụng mình lại tiếp tục offset.
nhập số khóa cứng là cái chức năng chỉnh offset nó cũng bị tắt
 

evilsdark

Đã tốn tiền
Em xài main B450 tomahawk max thấy nó cho cho chọn cái option là override + offset luôn mà ta
set cố định là chỉnh cpu frequencie and voltage về manual rồi chỉnh vcore ấy, còn bt là để auto, chỉnh offset + load line calibration
 
Top