thảo luận GNU/Linux, *nix - Thảo luận chung

idmresettrial

Senior Member
Nơi thảo luận các vấn đề liên quan đến Linux...

https://thehardtimes.net/wp-content/uploads/2019/02/wired-linux.jpg
 
Last edited:

lollipop8x

Đã tốn tiền
Trong một vài ngày tới, sau khi các mục nội dung được bố trí chuyển đổi đầy đủ, chúng tôi sẽ tiến hành tạm ngưng hoạt động vozForums để chuẩn bị cho việc chuyển dữ liệu qua nền tảng theNEXTvoz.
Thời gian tạm ngưng hoạt động dự kiến kéo dài khoảng 2-3 ngày cho giai đoạn một; và từ 2-3 tuần cho giai đoạn hai.
Chưa import thôi các bác ơi :D Chắc phải đợi xong mục nội dung chính rồi mới chuyển data :D
 

kcboi95

Junior Member
dùng proxy hoặc vpn là xem đc xvideos thôi mà, em hay đăng ký linode $5 rồi setup thành server vpn :) dùng tẹt, đặt server bên japan vs sing
 
Top