thảo luận GNU/Linux - Thảo luận chung

Ryoshjma

Senior Member
voz là viết tắt của cái gì thế fen:adore::adore:
đùa thôi chờ cao nhân :beat_shot:

Sent from KDBfans Tada68 :canny: using vozFApp
1610532597223.png

Éc cộng đồng ép xung việt nam á hả :v
 
Top