thảo luận [góc rủ rê] dual rank BK KC

Xin mod 1 tý, có thím nào rank bạch kim trở lên chơi 1 mình không? em tìm bạn duo rank cho đỡ buồn. Toàn chơi 1 mình chán quá
ig: Addicted to you
rank: bk4

nghỉ LOL từ mùa 5 đang chơi lại ở mùa 10.
 

Kaiser.

Senior Member
Bao h tiến hóa lực như con này thì chơi chung nhé :doubt:
terra-formars-ova-0101.jpg


Gửi từ chiều không gian khác bằng vozFApp
 
Top