Gợi ý trang facebook

Từ hồi facebook tự update trên PC thì tình trạng gợi ý mấy trang củ lìn ngày càng nhiều, nhất là mấy trang clip ngắn của bọn trung khựa.
Ngày nào cũng ẩn mỏi tay mà đến nay vẫn chưa hết.
Các bô lão có cao kiến gì để chặn gợi ý mấy trang củ lìn này không?
 
Cái giao diện mới đó thấy k quen, nó có giới thiệu là load trang nhanh hơn mà nghĩ với cái giao diện nặng nề đó load nhanh sao dc, còn lag hơn bản cũ. Thế là quay lại bản bthuong đến khi nào nó ép dùng cái theme mới thì thôi...

Gửi từ K10000 bằng vozFApp
 
Top