Google bỏ cookie theo dõi người dùng là để 'làm trùm' quảng cáo?

flsfls

Senior Member
Các anh cứ bình tĩnh. Tôi ko nghĩ google chơi ngu thế đâu. H ko cho các trang khác quảng cáo, nó éo support Chrome nữa, chỉ cho hiển thị web trên Firefox thì google bốc shit ah.

Lúc đó nó sẽ hiển thị thông báo: Hãy xử dụng Firefox, cốc cốc để có trải nghiệm tốt nhất.
 
Top