Google giới hạn API đồng bộ hóa Chrome

karas

Senior Member
Google cũng ngon, nhưng cái chrome thì quá nặng và để thu thập info người dùng, cho nên bị tụi kia truy xuất api thì xài cái trình duyệt tụi khác ngon hơn, chứ xài chrome chi cho nặng. Do đó, cấm, để độc quyền chứ sao.
sắp tới cốc cốc lại tắt đàì. Vì xài ko tiện bằng chrome.
thằng cốc cốc là một trong những thằng gg ám chỉ đến, dùng api của gg để lưu, tương lai bọn cốc cốc chắc thọt vì giờ phải tự đầu tư hệ thống cho khách hàng, gg cũng cho thời hạn chuyển, không chuyển thì mất hết dữ liệu.
nhiều app ở vn khá tệ vì không có hệ thống server để lưu trữ, điển hình thằng zalo, nó hạn chế cực, nó đọc được tin nhắn của khách nhưng nó không đầu tư server để lưu và đồng bộ.
 
Top