HN Google Home Mini

Casper_HN

Senior Member
Mua về nghịch được 1 lần xong chán để góc nhà, bán lại cho thím nào mang về nghịch, giá :whistle::whistle::whistle::, khuyến mại ít bụi.
 
Last edited:
Top