Google khơi mào tranh cãi với Apple

ushikawa1

Đã tốn tiền
Mua premium đi có liền.
Tôi phải tắt cái tính năng ấy đi. Phiền vl

via theNEXTvoz for iPhone
ios muốn nghe nền phải cài 1.1.1.1
bố tổ, làm đổi 2 cái ip vì ko đăng nhập được bank :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top