thắc mắc Google Translate bị làm sao thế nhỉ?

Master Fule Trip

Senior Member
Mình dùng công cụ này hàng ngày, không thấy có vấn đề gì.
Sáng nay tới cơ quan, bật lên tra từ thì báo thế này.
Translate.png

Nghĩ là do Google Chrome có vấn đề, liền bật Edge lên thì cũng bị tương tự.
Có ai bị như mình không? Và nguyên nhân do đâu, cách khắc phục làm sao nhỉ?
 
Top