HN Gộp dọn-Laptop HP 820 RX488 USB thu phát wifi Mic karaoke PCIE-NVME H370 giga Tai nghe Bluetooth i7 2600 3770 Optane sound card ram 2gb 4gb ổ 250gb...

Top