Góp ý Post reply nhảy đến trang chứa post người reply

Dear Admin/Mod,
Mình nghĩ khi reply hay comment thì nên nhảy đến page chứa post của người reply luôn, thay vì vẫn ở page hiện tại khi reply và không thấy nội dung vừa post ở đâu cả.
Thanks
 
Do lag cũng nên. Mà post reply xong thấy hiện cái bảng này, bấm vào mới show hết @@

Bình thường cũng chưa thấy. Chờ các dev update tính năng dần vậy ^_^
 
Top