HN H61-i3/3220-8g- hk400(1.100k)

PC-Start

Junior Member
BAY..... Biostar h110mh pro d4 Kèm chắn bh 7/21
Cpu g4400 ko fan (d615-00370)
Ram dr4 8g (2x4g)
Nguồn acbel hk400 fan 12 còn đẹp
1.700.000 Bh 7 ngàyBAY Main asus p8h61-mx v2.0 kèm chắn
Cpu i3-3220 kèm fan
Ram 8g—2x4/1600 kings ton bộ lùn
Nguồn acbel hk400 Fan 12
1.100.000 bh 7 ngày
 
Last edited:
Top