HN H61-i3/3220-8g- hk400(1.100k)

PC-Start

Member
BAY..... Biostar h110mh pro d4 Kèm chắn bh 7/21
Cpu g4400 ko fan (d615-00370)
Ram dr4 8g (2x4g)
Nguồn acbel hk400 fan 12 còn đẹp
1.700.000 Bh 7 ngày
20206c7065ea-36e7-494b-81de-4f2926df4253.jpg

2020d41885b5-0c89-4ece-8f27-5f1119488d47.jpg

202059bd2fde-33e0-48e9-b511-75d8101e396d.jpg

BAY Main asus p8h61-mx v2.0 kèm chắn
Cpu i3-3220 kèm fan
Ram 8g—2x4/1600 kings ton bộ lùn
Nguồn acbel hk400 Fan 12
1.100.000 bh 7 ngày
 
Last edited:
Top