Hà Nội thông xe vành đai 2 trên cao từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy

Alb

Đã tốn tiền
Vấn đề ở đây k phải chỉ là đất nền đất xây nhà, mấy ông kinh doanh cỡ V thì chắc chắn sẽ chọn những mảnh đắc địa sát đường hoặc nằm trên các trục đc quy hoạch, như vậy thì sẽ k thể để các mảnh đó xây các tiện ích khác như nhà máy, bệnh viện, trường học, tất nhiên k đến mức thiếu quá nhưng mình nghĩ k chỉ đất mà còn phải là các quyền lợi khác đi kèm nữa vd như đc ưu đãi các chính sách đi kèm. Cá nhân mình nghĩ win win ở thời điểm hiện tại nhưng 10-20 năm nữa thì vin đc lợi lâu dài và nhiều hơn
Nhà máy giờ k ai xây gần nội thành cả, bệnh viện trường học muốn xây phải có quy hoạch trước rồi, k ai đi phát đất quy hoạch xây bệnh viện trường học cho Vin hết, trừ khi làm láo. Với nên nhớ là Vin nó xây khu đô thị thì luôn kèm Vinmec và Vinschool. Tất nhiên nó k phục vụ cho đại chúng dân số mà chỉ 1 số người có kinh tế tốt, nhưng rõ ràng nó cũng là trường học và bệnh viện.
Doanh nghiệp đương nhiên có lợi nó mới làm, nhưng lợi cho nó thì xã hội cũng được lợi. Chờ ngân sách rồi làm thì chắc mấy chục năm nữa.
 
Top