Hai nữ sinh mang chiếc ví nhặt được tới công an để tìm người trả lại

Mr.Noo1

Senior Member

Vcl, thằng thợ chụp rồi đăng y nguyên vậy không thèm photoshop chút cho đẹp à.

Nhìn cả 2 xấu đau xấu đớn mà thằng thợ không thèm chỉnh luôn.


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top