Hay xem đệ nhứt quốc sư thì có phải trẻ trâu không

sphinx2106

Senior Member
Tấu hài tí góp vui cho đời thôi bạn. Tôi cũng hay xem ông ấy giải trí xả stress rất hiệu quả. Nhẹ nhàng thì bỏ qua mấy quan điểm chính trị đi

via theNEXTvoz for iPhone
 
images
 

CAPSunLOCK

Senior Member
Tấu hài tí góp vui cho đời thôi bạn. Tôi cũng hay xem ông ấy giải trí xả stress rất hiệu quả. Nhẹ nhàng thì bỏ qua mấy quan điểm chính trị đi

via theNEXTvoz for iPhone
Tôi xem hài của ông này thấy tự nhiên, vui tươi, hơi thô tục 1 tí nhưng vẫn hơn Lệ tổ diễn hài.
(Bỏ qua quan điểm chính trị nhé).
 
Top