thảo luận Help không hiện boot uefi

thanh933

Junior Member
Main msib85m-e45
Sau khi map lại usb reboot lại máy, reset nvram và rắc rối bắt đầu, mất hết boot, chỉ còn efi Shell, tạo lại boot bằng easyuefi cũng không được, gắn mọi loại usb uefi đều không nhận, đã reset bios, Update firmware, thay bộ boot khác cũng không được.
Ai gặp lỗi này rồi chỉ hộ mình với
Edit: đã sửa được, tháo pin cmos 2h, update bios và load default
via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Top