[Help] "ORA-28040: No matching authentication protocol"

Hiện tại em nhận một file Dashboard lấy dữ liệu từ Oracle về excel để thể hiện thành pivot và các biểu đồ.
Trong VBA chuỗi kết nối sử dụng Oracle provider for OLEDB như sau:
"Provider=OraOLEDB.Oracle; Data Source=data; User Id=usr; Password=pss;"
Nếu kết nối tới Operational data store thì vẫn ok. Tuy nhiên khi em điều chỉnh để nó kết nối tới Cloud Datastore thì toàn bị báo là "ORA-28040: No matching authentication protocol".
Em đã điều chỉnh thêm dòng "SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION=8" trong ora của client, chỉnh file ODBC rồi mà vẫn không kết nối được.
Hiện trong pc em đang có 2 bản oracle client ver 11 và 12
Có thím nào gặp tình trạng này chưa ạ
🙁
 
Oracle cloud thì thử check thử phần này xem:

SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION parameter has been deprecated in 12c and has been replaced with

SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=n
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT=n
 
Hiện tại em nhận một file Dashboard lấy dữ liệu từ Oracle về excel để thể hiện thành pivot và các biểu đồ.
Trong VBA chuỗi kết nối sử dụng Oracle provider for OLEDB như sau:
"Provider=OraOLEDB.Oracle; Data Source=data; User Id=usr; Password=pss;"
Nếu kết nối tới Operational data store thì vẫn ok. Tuy nhiên khi em điều chỉnh để nó kết nối tới Cloud Datastore thì toàn bị báo là "ORA-28040: No matching authentication protocol".
Em đã điều chỉnh thêm dòng "SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION=8" trong ora của client, chỉnh file ODBC rồi mà vẫn không kết nối được.
Hiện trong pc em đang có 2 bản oracle client ver 11 và 12
Có thím nào gặp tình trạng này chưa ạ
🙁
Modify tren oracle database chu k phai client
them vao file sqlnet.ora ( cu the la $ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora)
nhu comment phia tren
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=11
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT=11

Regards
 
Modify tren oracle database chu k phai client
them vao file sqlnet.ora ( cu the la $ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora)
nhu comment phia tren
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=11
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT=11

Regards
thế thì căng, database của công ty bác ơi. Có cách nào sửa trên client mình được không bác
 
Back
Top