[Help] tìm tọa độ điểm XY của 2 hình tròn

ngocson21222

Junior Member
Điểm màu đỏ là điểm tiếp xúc duy nhất của 2 hình tròn. Mọi người ai biết tìm X và Y của cái điểm màu đỏ thị giải thích mình với.

Cảm ơn nhiều.

timkiem.png
 

Plozin8x

Senior Member
Viết phương trình 2 đường tròn ra, rồi cho 2 phương trình đó giao nhau, tìm nghiệm là ra mà.
D1 : (x-20.835)^2+(y-20)^2=2.5^2
D2 : (x-30)^2+(y-16)^2=7.5^2
Giải hệ phương trình 2 ẩn này là ra x,y thôi. Bác tự giải đi lười quá
 

220V

Junior Member
Gọi góc hợp bởi đoạn nối 2 tâm và phương thẳng đứng là alpha (a)
tan(a) = (30000-20835)/(20000-16000) = 2.29125
x = 20835 + 2500*sin(a) = 23126.2817967
y = 20000 - 2500*cos(a) = 18999.9861361
 

H15

Senior Member
Bài này giải kiểu hình học được:

ON/NO' = OM/MH = 2500/7500 = 1/3, hay 3OM = MH, mà OM+MH = 4000 suy ra OM = 4000/4 = 1000
Tọa độ O biết, độ dài OM biết nên tính được tọa độ M

MN^2 = ON^2 - OM^2, độ dài ON, OM có rồi nên tính được độ dài MN
Biết tọa độ M, biết độ dài MN nên tính được tọa độ N

20207b6a1a19-665a-4a54-a241-137adedfb269.png
 
Last edited:
Top