Help- tìm video người xì hơi nhiều nhất thế giới

Lúc trước mình có xem 1 video trên facebook. Thấy có một người xì hơi liên tiếp khoảng 100 cái trong vòng 1 phút. Giờ tìm lại mà tìm mãi không thấy.
Không biết có thím nào xem rồi tìm lại giúp mình với ạ. Hậu tạ card 10k
 
Top