[Help] Trị rụng tóc, tóc bạc sớm

kellyluv

Junior Member
mày uống mấy cái loại đấy thì cả đời nó cũng không mọc tóc lại, dùng cái loại tao inbox cho mày đấy, nhớ là phải kết hợp với dầu bồ kết thảo dược luôn thì mới hiệu quả, dùng dậu gội hóa chất thì tao không đảm bảo sẽ mọc lại.
 
Top