[Help]: Voz không load được ảnh.

tienyeuly2015

Senior Member
Như tit các fen ơi, em vào voz bằng Chrome khoảng 1 tuần nay không thể load được ảnh, hoặc emo ốc ếch các fen chèn vào cmt, trong khi hình quảng cáo thì vẫn xem được :beat_brick:
Mong các fen chỉ em cách fix, lướt Điếm báo với Nô sẽ mà không có hình thì còn gì là thú nữa
 

Jokerhero2

Senior Member
Như tit các fen ơi, em vào voz bằng Chrome khoảng 1 tuần nay không thể load được ảnh, hoặc emo ốc ếch các fen chèn vào cmt, trong khi hình quảng cáo thì vẫn xem được :beat_brick:
Mong các fen chỉ em cách fix, lướt Điếm báo với Nô sẽ mà không có hình thì còn gì là thú nữa

chịu, Tank bị mấy ngày nay rồi:sad:
 
Top