Hiệu quả của vaccine trước biến chủng nCoV mới

henry_townshend_2

Senior Member
Hết bất tử, đang bị đây.. tình hình là sốt nhẹ, ho, chưa mất vị giác gì... Bố khỉ, 3 mũi vaccine vẫn nhiễm thì tiêm là mọe gì nhỉ?
 
Top