SG HIS RX5700|5700XT

1. HIS RX5700 REF : 8.000.000
2. HIS RX5700XT REF : 9.000.000
Tình trạng: mới, BH 36 tháng
89029688_800644567096961_3247190284471107584_n.jpg
89055205_210397897004651_4918063971434496000_n (1).jpg


Liên hệ: Thiên Lơi PC
462/7 Điện Biên Phủ, P.11, Q10
Ms Dung 0376936099 https://www.facebook.com/MayTinhNhietDoi/
 
Top