TQ HN- Bán ít IP8 Quốc tế 64Gb 1 sim giá 2950k

daoviethai_78

Đã tốn tiền
IP 8 Quốc tế 64GB 1 sim hàng J/A zin áp
phẩy, pin 7x-8x tuỳ máy
giá từ 2950k chống cháy ngon lành
LH 0986942537 hoặc 0334497720
DC 93 Hoàng Văn Thái


z3400549353701_3a04dea11fc5e4e256dd64efdd674901.jpg
z3401515701319_3326e746068cc2ce2b11624657a40055.jpg
z3401515701319_a64c1fe24548e7fb50b789f2b9a33e40.jpg
z3402400068315_b2a7fdb6b2ff98799d99af7ed47f373c.jpg
z3402400068315_d9de6868346f323c31d504ef5eb4fb1c.jpg
z3402400068903_eccdba104dd588dc58751be8279bed62.jpg
z3402400068903_fc25fdd45538112a62f427248c0b0d05.jpg
z3402400082312_0d9583cbe2d23c51f78f49078858e277.jpg
z3402400082312_6aec4919e46ea5b59a6acbe95f443bd9.jpg
z3402400087393_80128f3b9456af499954f0ad766ac877.jpg
 
Top