TQ HN - Iphone XR Quốc tế 64Gb 2 sim 4950k

daoviethai_78

Đã tốn tiền
Iphone XR Quốc tế 64Gb 2 sim
Hàng J, zin A-Z, xấu hợp với anh em ko cần hình thức
giá 4950k
LH 0986942537 hoặc 0334497720
DC 93 Hoàng Văn Thái

z3391459031992_e4a5c90243cddfe0913691b00eed5fc0.jpg
 

Attachments

 • z3391459049226_02849b0b6d9e7f4db8d5338e85c04adc.jpg
  z3391459049226_02849b0b6d9e7f4db8d5338e85c04adc.jpg
  122.8 KB · Views: 19
 • z3391459137783_d4a299b50b043e8069894268abd9c70f.jpg
  z3391459137783_d4a299b50b043e8069894268abd9c70f.jpg
  133.5 KB · Views: 18
 • z3391459184147_9dd3505c6e74847df7e9dcea80a189f0.jpg
  z3391459184147_9dd3505c6e74847df7e9dcea80a189f0.jpg
  182 KB · Views: 17
 • z3391459189688_05855b76dca962985a4d345521e5f5c5.jpg
  z3391459189688_05855b76dca962985a4d345521e5f5c5.jpg
  189.4 KB · Views: 22
 • z3391459204266_3c1dae5efcffe11a676fb0798c4fdd36.jpg
  z3391459204266_3c1dae5efcffe11a676fb0798c4fdd36.jpg
  288.8 KB · Views: 18

daoviethai_78

Đã tốn tiền
z3394058876528_0224caec96a3a709c6a7611ada2a8d2a.jpg
Đen đã b án, còn màu cam 5300k
 

Attachments

 • z3394058880517_4c0c8c3e74b643df47912dc9855f2029.jpg
  z3394058880517_4c0c8c3e74b643df47912dc9855f2029.jpg
  66.2 KB · Views: 13
Top