[Hỡ trợ] Get tài nguyên trên Envato Elements, Freepik...

daimaster

Senior Member
Các bác cần tài nguyên gì thì comment bên dưới nhé. Dạo nào em rảnh, em hỗ trợ các bác get items từ các trang bên dưới free. Em sẽ get link items về one drive cho các bác dễ download.
Code:
https://elements.envato.com
https://www.creativefabrica.com
https://motionarray.com/
https://www.freepik.com
https://unsplash.com
 
Last edited:
Nhờ bác
Code:
https://elements.envato.com/building-animation-after-effects-UCWPFZM

Gửi từ Xiaomi Mi MIX 3 bằng vozFApp
 
Nhờ bác
Code:
https://elements.envato.com/building-animation-after-effects-UCWPFZM

Gửi từ Xiaomi Mi MIX 3 bằng vozFApp
Của bác đây.
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/ETH-zirAPx5Kt-dCxM3u6N4BOaH8srtNB9vGoWDcvJHIxQ?e=acWXRf
nhờ bác giúp em mấy bài playlist này với, cũng trên evato mà e k biết tìm
Ối bác phải tự tìm đi chứ khác nào bác đánh đố em.
 
Em xin nhờ bác
yBBewst.png
yBBewst.png
Em cảm ơn bác nhiều

Font
https://elements.envato.com/sunn-line-extended-font-Y55LFB https://elements.envato.com/maxwell-sans-small-caps-bold-X7BZTR https://elements.envato.com/carter-layered-LD3VFG https://elements.envato.com/burtons-J8PW63

Templates
https://elements.envato.com/allaia-ecommerce-html-template-ENMP4BK https://elements.envato.com/botanical-html5-ecommerce-template-TGMD7D6 https://elements.envato.com/triablo-ecommerce-landing-page-874JSC
 
https://shtheme.com/demosd/transpixwp/ http://demoapus-wp.com/trucking/?storefront=envato-elements

nhờ bác giúp e 2 cái theme
 
Last edited:
Em xin nhờ bác
yBBewst.png
yBBewst.png
Em cảm ơn bác nhiều

Font
https://elements.envato.com/sunn-line-extended-font-Y55LFB https://elements.envato.com/maxwell-sans-small-caps-bold-X7BZTR https://elements.envato.com/carter-layered-LD3VFG https://elements.envato.com/burtons-J8PW63

Templates
https://elements.envato.com/allaia-ecommerce-html-template-ENMP4BK https://elements.envato.com/botanical-html5-ecommerce-template-TGMD7D6 https://elements.envato.com/triablo-ecommerce-landing-page-874JSC

Em xin nhờ bác
yBBewst.png
yBBewst.png
Em cảm ơn bác nhiều

Font
https://elements.envato.com/sunn-line-extended-font-Y55LFB https://elements.envato.com/maxwell-sans-small-caps-bold-X7BZTR https://elements.envato.com/carter-layered-LD3VFG https://elements.envato.com/burtons-J8PW63

Templates
https://elements.envato.com/allaia-ecommerce-html-template-ENMP4BK https://elements.envato.com/botanical-html5-ecommerce-template-TGMD7D6 https://elements.envato.com/triablo-ecommerce-landing-page-874JSC
Của bác đây ạ.
Code:
https://www.sendspace.com/filegroup/SNV90o76BAHoM3bj%2FcMql01EyMISeEqRl7M1VpOOnzhwtKfY%2Bdb%2BXMDUicAmk3h%2F
 
Code:
https://www.freepik.com/premium-vector/3d-facebook-emoji-collection_14524725.htm#&position=7&from_view=search
Giúp e cái này với bác
 
Back
Top