khác Hỗ trợ tài khoản Weibo, hiện duy nhất tại diễn đàn voz, khám phá TQ chưa bao giờ dễ đến thế!

[Y]a[U]a

Senior Member
đăng ký weibo dễ mà, cần gì mất phí nhỉ. Đang có 1 cái acc 10 năm, 1 cái acc đầu năm. Reg chơi vào coi toàn tiếng Trung, translate mệt nghỉ mới hiểu tụi nó gõ cái gì. :confuse:
 
Top