đánh giá Hoa vỹ matebook 13 AMD 4800H

Kèo P/P khi so với XiaoXinPro-13ARE

  • Matebook 13 4800H

    Votes: 21 42.0%
  • XiaoXinPro-13ARE

    Votes: 29 58.0%

  • Total voters
    50
Mệt nhỉ? Cái đó Lenovo bọn em có nên em ưng :D
có chứ sao không, check trong setting của pc manager đó

1601704580778.png
 
Top