Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành và sao Việt giúp phim Tết kiếm bộn tiền

Water White

Senior Member
Gần đây thì mình thấy Kiều Minh Tuấn cũng bảo chứng trăm tỏi
Film Trấn Thành Bố Già năm nay lại thắng lớn thôi, Lý Hải chắc cũng vậy

Thằng Kiều Minh Tuấn vẫn là dv hạng 2 thui bro, phải làm đủ trò rẻ rách để PR phim thì tức là chưa ăn thua
TGDQ7cT.png
 
Top