thắc mắc Học Angular có khó không khi đã có kiến thức nền AngularJS?

huycon1002

Senior Member
Mình trước nay chỉ sử dụng AngularJS kết hợp với .NET framework.
Sắp tới có 1 số project mới nên tính update lên Angular 8 nhưng đọc qua thì thấy sử dụng TypeScript,mà cái này thì chưa dùng bao giờ nên hơi lăn tăn
 

xshatter

Senior Member
ko nha bác. Thăng typescript làm bác khuôn khổ hơn mà mới đầu chắc any sẽ dùng hơi bị nhiều.

Sent using vozFApp
 

Still Waiting....

Đã tốn tiền
Mình trước nay chỉ sử dụng AngularJS kết hợp với .NET framework.
Sắp tới có 1 số project mới nên tính update lên Angular 8 nhưng đọc qua thì thấy sử dụng TypeScript,mà cái này thì chưa dùng bao giờ nên hơi lăn tăn
Bạn làm .net r thì yên tâm là sẽ thích và dễ làm quen với thằng typescript.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top