thắc mắc Học ngoại ngữ từ con số 0 phải bắt đầu từ đâu???

cònlạigì033

Junior Member
Thưa các thím em muốn hỏi là nếu muốn học ngoại ngữ từ con số 0 thì phải bắt đầu như thế nào ạ, và ngôn ngữ có được xem là năng khiếu không vì em thấy nhiều người học rất lẹ và giỏi còn em thì học hoài không vô
 
Thưa các thím em muốn hỏi là nếu muốn học ngoại ngữ từ con số 0 thì phải bắt đầu như thế nào ạ, và ngôn ngữ có được xem là năng khiếu không vì em thấy nhiều người học rất lẹ và giỏi còn em thì học hoài không vô
1, Muốn học ngoại ngữ từ con số 0 thì trước hết bạn cần đăng kí đi học, vì nếu bạn tự học thì những lỗi sai ngay từ thời điểm đầu của bạn sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập của bạn sau này.
2, Có một phần trong việc học ngôn ngữ là nhờ vào năng khiếu, nhưng năng khiếu này chỉ ảnh hưởng đến tốc độ học (bạn cần bao nhiêu thời gian để học), chứ không ảnh hưởng đến việc bạn có thể đạt được trình độ đến đâu. Vì thế nên nếu bạn không có năng khiếu thì cứ kiên trì, đến một lúc nào đó bạn sẽ giỏi.
 
1, Muốn học ngoại ngữ từ con số 0 thì trước hết bạn cần đăng kí đi học, vì nếu bạn tự học thì những lỗi sai ngay từ thời điểm đầu của bạn sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập của bạn sau này.
2, Có một phần trong việc học ngôn ngữ là nhờ vào năng khiếu, nhưng năng khiếu này chỉ ảnh hưởng đến tốc độ học (bạn cần bao nhiêu thời gian để học), chứ không ảnh hưởng đến việc bạn có thể đạt được trình độ đến đâu. Vì thế nên nếu bạn không có năng khiếu thì cứ kiên trì, đến một lúc nào đó bạn sẽ giỏi.
Cảm ơn thím nhưng em lại không có thời gian để đến trung tâm học, phần vì công việc , phần vì em muốn tự tìm tòi tự học để chủ động trong khoảng thời gian rãnh của em, công việc của em phải về trễ nên chỉ có thể tự học thôi ạ,
 
Cảm ơn thím nhưng em lại không có thời gian để đến trung tâm học, phần vì công việc , phần vì em muốn tự tìm tòi tự học để chủ động trong khoảng thời gian rãnh của em, công việc của em phải về trễ nên chỉ có thể tự học thôi ạ,
Nếu thế thì khả năng cao bạn sẽ rơi vào trường hợp như thế này, và nếu vậy thì mình rất tiếc phải nói rằng bạn thà không học còn hơn.

 
Cảm ơn thím nhưng em lại không có thời gian để đến trung tâm học, phần vì công việc , phần vì em muốn tự tìm tòi tự học để chủ động trong khoảng thời gian rãnh của em, công việc của em phải về trễ nên chỉ có thể tự học thôi ạ,
Như ông trên.
Từ số 0 thì thật sự nên có ai đó kèm, giúp đỡ. Không ông sẽ dễ sai - dễ nản, bỏ và phí thời gian.
Nếu thật sự muốn thì nên sắp xếp lại công việc để đi học lớp buổi tối (sau giờ làm hành chính vẫn có), còn không thì thôi.
 
Back
Top