Học phí ngành truyền thông lên đến 321,284 triệu đồng/năm

Cryolite.C

Senior Member
https://zingnews.vn/hoc-phi-nganh-truyen-thong-len-den-321-284-trieu-dongnam-post1351743.html
Nhóm ngành truyền thông ở các trường đại học có nhiều mức thu khác nhau. Trong đó, ĐH RMIT thu học phí ngành này lên đến 321,284 triệu đồng/năm.

Năm 2022-2023, mức học phí ngành Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Truyền thông quốc tế, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tăng 8% so với năm 2021.

Cụ thể, đối với sinh viên chính quy hệ đại trà là 440,559 nghìn đồng/tín chỉ. Hệ chất lượng cao là 1,321,677 đồng/tín chỉ.

Áp dụng với khoá 42 (2022-2026), mức học phí ngành Truyền thông Marketting (hệ chất lượng cao) là 1.090.900 đồng/tín chỉ; ngành Báo truyền hình, báo mạng điện tử (hệ chất lượng cao) là 1,058,800 đồng/tín chỉ.

Ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Phụ nữ Việt Nam với học phí dự kiến năm 2022-2023 là 318.000-400.000 đồng/tín chỉ, tùy thuộc từng ngành đào tạo và mức học phí mỗi năm học tăng không quá 15%.

Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy ĐH Hà Nội năm 2022-2023 dao động trong khoảng 600.000-1,3 triệu đồng/tín chỉ đối với nhóm ngành dạy chuyên bằng ngoại ngữ và 600.000-940.000 đồng/tín chỉ đối với nhóm ngành Ngôn ngữ.

Cụ thể, ngành Truyền thông đa phương tiện (tiếng Anh) với học phí là 85,4 triệu đồng/khóa, ngành Truyền thông doanh nghiệp (tiếng Pháp) với học phí là 73,920 triệu đồng/khóa.

...
 
Top