Hỏi các thím rành xe đạp.

huyimmortal

Đã tốn tiền
Mình mới tập, đạp cho khỏe chứ không ham hố hardcore. Đi con Trek DS 2 mà chỉnh đĩa - líp theo hướng dẫn là đĩa to - líp nhỏ và ngược lại mà đi cái nào nó cũng nặng như nhau, đạp lòi phèo :beat_shot:. Thím nào đi con này chỉnh thế nào chỉ mình với =((
20200a5b5cac-4377-4538-85b5-34ec557bba6a.jpg
 

hientoc

Senior Member
mình hay chạy đô thị thì cứ để đĩa to nhất và chỉnh mỗi líp thôi, nặng hay nhẹ thì tuỳ địa hình mà chơi thôi
 

phantieny11

Senior Member
Đĩa thì thím để cố định ở mức 1 or 2. Mình thì thường để ở 2. Còn líp thì thay đổi theo sức. Số càng to là càng nhẹ.
 
Top