Hỏi cách edit signature

Nyanko_Sensei

Junior Member
Chào các thím, chả là em tàu ngầm bao lăm mới zô được cái nếch vê ô dét.
Nhớ ở cái máng hồi xửa edit sign dễ lắm, mà ở bên đây mù it nên chịu. Em muốn add cái nầy "
91H5dx1.gif
" vô sign thì làm sao hả mấy thím ?.
Btw em là wibu và mong được nổi tiếng như @hayuki
XK7YfuS.gif
 

Hayukiên

Junior Member
Chào các thím, chả là em tàu ngầm bao lăm mới zô được cái nếch vê ô dét.
Nhớ ở cái máng hồi xửa edit sign dễ lắm, mà ở bên đây mù it nên chịu. Em muốn add cái nầy "
91H5dx1.gif
" vô sign thì làm sao hả mấy thím ?.
Btw em là wibu và mong được nổi tiếng như @hayuki
XK7YfuS.gif
@anhdao1522 chưa có thớt dằn mặt mấy thằng 11/20 à :rolleyes:
 
  • Gạch
Reactions: mrg

Banhqu17

Senior Member
Chào các thím, chả là em tàu ngầm bao lăm mới zô được cái nếch vê ô dét.
Nhớ ở cái máng hồi xửa edit sign dễ lắm, mà ở bên đây mù it nên chịu. Em muốn add cái nầy "
91H5dx1.gif
" vô sign thì làm sao hả mấy thím ?.
Btw em là wibu và mong được nổi tiếng như @hayuki
XK7YfuS.gif
Alo alo(ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top