Hỏi cách né hệ thống chống spam trên forum xài xenforo

Như tít,admin 1 forum trường nhờ mình đăng nhiều bài lấy tương tác,cơ mà không đăng liên tục được bởi nó bắt phải đợi mấy chục giây rồi mới perform action được,admin lẫn mình cũng không biết tắt,mong cao nhân chỉ cách né or tắt nó
 

gstd

Junior Member
Vào phát card trên forum trường rồi gọi vozer vào. Đảm bảo spam đến sập sever luôn

Sent from Dép Lê via nextVOZ
 
AdminCP -> Options -> Messages chỉnh cái này về 0

Xen2 thì: Minimum time between discussionsHoặc cài đặt quyền cho nhóm nào đó (User Group Permissions) ko bị check cái này:

Bypass flood check chọn Yes
 
Last edited:

17.8 cm

Member
Như tít,admin 1 forum trường nhờ mình đăng nhiều bài lấy tương tác,cơ mà không đăng liên tục được bởi nó bắt phải đợi mấy chục giây rồi mới perform action được,admin lẫn mình cũng không biết tắt,mong cao nhân chỉ cách né or tắt nó
Lập theat cho địa chỉ forum cho vozer vào spam, đảm bảo sập server
 
  • Gạch
Reactions: mrg
Top