Hội dân công sở

1m8.50kg

Junior Member
Ngồi VP bỏ bóp túi quần làm gì thế fen?


Tổ sư bọn Thaco. Mua có 100kg nhựa chuyển từ SG về QNam. Đã giao tận nơi cho còn đòi pallet, thái độ mấy thằng kho thì hách dịch. Culi lương chưa tới chục củ mà ta đây ha oai hạch sách muốn đấm. Ơ chưa xong, quá hạn công nợ tới giờ gần tháng rưỡi chưa trả tiền cho bố. Lần sau bố dí bòi bán cho.

via theNEXTvoz for iPhone
 

Doflamingo2013

Junior Member
Ngồi VP bỏ bóp túi quần làm gì thế fen?


Tổ sư bọn Thaco. Mua có 100kg nhựa chuyển từ SG về QNam. Đã giao tận nơi cho còn đòi pallet, thái độ mấy thằng kho thì hách dịch. Culi lương chưa tới chục củ mà ta đây ha oai hạch sách muốn đấm. Ơ chưa xong, quá hạn công nợ tới giờ gần tháng rưỡi chưa trả tiền cho bố. Lần sau bố dí bòi bán cho.

via theNEXTvoz for iPhone
Đâu chỉ kho thôi đâu phen, làm trong mới biết mạnh thằng nào thằng đấy sống :matrix:
 

vtproduction

Đã tốn tiền
coder, ngồi nhiều đau lưng, cổ vai gáy, cổ tay phải, đi ỉa cứ phải ngồi 15p mới hết shit
 
Top