Hỏi: kiotviet tính hoa hồng bán hàng như thế nào ạ?

Top