[HỎI NGỐC XÍT]Buộc miệng nói "cướp NH đê ku" rồi thằng bạn làm thật, liệu ..

mrredo

Member
Ví dụ 1 câu chuyện nhỏ ko có thật. Thằng bạn nói "móa đang kẹt quá cho vay ít tiền coi mày", ta buộc miệng nói lại cho vui "tao cũng hết rồi, kẹt thì ra cướp NH đê mày"
rồi nó đi cướp thiệt, mình có bị gì hơm ?
 
Ví dụ 1 câu chuyện nhỏ ko có thật. Thằng bạn nói "móa đang kẹt quá cho vay ít tiền coi mày", ta buộc miệng nói lại cho vui "tao cũng hết rồi, kẹt thì ra cướp NH đê mày"
rồi nó đi cướp thiệt, mình có bị gì hơm ?
Đi tù nhé, tội chủ mưu
 
Top