[Hỏi ngu] Bộ đếm react của zalo cho tối đa là bao nhiêu?

Top