[Hỏi ngu] Cách chuyển từ lương gross qua net và ngược lại

ngtocuong

Member
Có web tính đó, nhập lương gross vào nó tự tính ra net cho mình (dĩ nhiên là với trường hợp đóng đủ bảo hiểm theo lương)
Còn nếu ko tự tính theo cách sau:
X là lương gross
BHXH là 8% = X*0.08
BH Yte là 1.5% = X*0.015
BH Thất nghiệp 1% = X*0.01
Tổng thu nhập sau các loại bảo hiểm là X - 0.105X = 0.895X
Tiếp theo, mức đóng thuế thu nhập cá nhân hiện tại là 11tr => nếu 0.895X bé hơn 11tr thì khỏi, đó là lương net luôn.
Nếu 0.895X lớn hơn 11tr => phần thu nhập tính thuế là 0.895X - 11tr = Y
Nếu Y dưới 5tr, thuế suất thuế TNCN là 5% => lương net là 0.895X - 0.05Y
Nếu Y từ 5-10tr, thuế suất thuế TNCN là 10% => lương net là 0.895X - 0.1Y
tương tự thuế TNCN tăng dần theo độ lớn của Y
 
Top