[Hỏi ngu] doanh nhân kiểu đại gia, giám đốc nếu phá sản.

Thì reset thôi chứ làm chi nữa, dù sao cũng hưởng thụ nhiều thứ rồi :D! Nhiều khi sướng quen rồi giờ tới khổ nó k quen!
 
Top