Hỏi ngu - Thớt cũ bên Voz forum đâu rồi :gach:

Top