Hỏi ngu viên Cafein có giải được thuốc mê hay thuốc ngủ không

Cacacamo

Senior Member
Vd bị chuốc thuốc mê cảm thấy đầu nhức buồn ngủ..... , lúc đó ý thức có thể hiểu bị dính thuốc mê , nhanh trí quất liền viên Cafein thì ta có tỉnh táo lại không .
 

hayuki

Senior Member
Có thần dược làm tỉnh tức thì của bọn vận động viên đó, nhưng rất hại cơ thể
102 - BlYu2Cr.png
 

summon99

Senior Member
Hãy hiểu đầu mày như cái PC, thuốc mê như cúp điện, còn cafein như đang ép xung. Dek có điện thì Lệnh Hồ Xung, Lâm xung cũng nín chứ ép xung là cái thá gì.
 
Top