Hỏi Thăm - có ai đang giữ các nick voz này không ?

NguaConBatKham

Senior Member
Mình đây, sao thế :LOL:

LURMtFA.gif
login vô inbox mình tí đi bạn nơi
 
Top