hỏi thật, như này có tính là quá đông quá huy hiểm không?

vdsvdsvdv.png
 
Top